3ος Κύκλος “Φιλοσοφικών Αντικειμένων” 2017

Project: Έκθεση: «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» Έκθεση 20 & 21 Μαΐου 2017 12:00 – 18:00 Εργαστήριο 21 Μαΐου 2017 “Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία” Tμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισήγηση-Οργάνωση-Επιστημονική Ευθύνη: Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: “Εργαστήριο Τέχνης / Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα”   [https://artpublicresearch.wordpress.com/] Τμήμα Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστήμιο Πάτρας. Υπεύθυνος: […]

ON HOMELANDS AND THE STATELESS AS THE WORLD TILTS RIGHT

About the Summit Videos Connect Opportunities FFF Symposium Athens ARCHIVE // 2016 / NYC 2015 / VENICE 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 ON HOMELANDS AND THE STATELESS AS THE WORLD TILTS RIGHT MAY 13-14, 2017 UPPER STAGE THE ONASSIS CULTURAL CENTRE ATHENS, GREECE RSVP Free entrance, on […]


Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 54 other followers