Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε residency, Frans Masereel Centrum, Βέλγιο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 8 φοιτητών/τριών του Τμήματος, 4ου ή 5ου έτους (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22), σε πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency), διάρκειας μιας εβδομάδας, από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, στο Frans Masereel Centrum (FMC), στο Kasterlee του Βελγίου. Το FMC είναι ένα διεθνές κέντρο καλλιτεχνικής έρευνας σε πεδία της σύγχρονης […]

Posted at 12:43 pm on July 22, 2021 | Comments Off on Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε residency, Frans Masereel Centrum, Βέλγιο | Filed Under: announcements | Tagged: , , | Continue reading

απορρώξ

ένα ζωντανό αρχείο για δράσεις, πρότζεκτ, κριτικές εργασίες H έκδοση απορρώξ παράγεται ως διαδικτυακό αρχείο που εκτυπώνεται στους οικιακούς εκτυπωτές των αναγνωστών. Μεταφέρει στο σχεδιασμό της μια ιδέα ζωντανής αρχειοθέτησης. Κάθε φύλλο είναι ένα θεωρητικό αντικείμενο ή πρότζεκτ, που με διαφορετικές ταξινομήσεις, αρχειοθετείται σε διαφορετικά ντοσιέ με διαφορετικές κάθε φορά προθέσεις επιμέλειας, μελέτης, ανάγνωσης. Η ιδέα […]

Posted at 9:42 pm on April 19, 2021 | Comments Off on απορρώξ | Filed Under: contemporary art, education, publication | Continue reading

Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers