Πλατεία Βικτωρίας. Ερωτήματα για τη δράση κοινωνικής τέχνης

Το Εργαστήριο Τέχνης/Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα Χωρίς μνήμη. Εργασίες δημόσιας τέχνης και το μάθημα Τι είναι τέχνη στον δημόσιο χώρο; φιλοξενούνται από το Πρότζεκτ Πλατεία Βικτωρίας του Rick Lowe και διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα “Πλατεία Βικτωρίας. Ερωτήματα για τη δράση κοινωνικής τέχνης.” Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών των δύο […]

Ηχητικές συναντήσεις

Πώς μια πλατεία ή ένας δρόμος χαρακτηρίζονται δημόσια; Τι είδους κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συναντήσεις και τρόποι χρήσεις τα διαμορφώνουν; Πως ακούγεται ένας δημόσιος χώρος; «To 2015 ερχόμουν σχεδόν καθημερινά στην Πλατεία Βικτωρίας, μιλούσα με τις γυναίκες που κάθονταν εδώ για λίγο και, αν δέχονταν, τις ηχογραφούσα. Με κάποιες η συνάντησή μας γινόταν πιο προσωπική, ενώ άλλες […]

Posted at 8:11 pm on June 8, 2017 | Leave a comment | Filed Under: announcements, event, sound acts | Continue reading

Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 54 other followers