Ανάμεσα στην performance και το αρχείο: Ανταγωνισμοί επιθυμίας και μνήμης στη δημόσια σφαίρα

Πάνος Κούρος. Ανάμεσα στην performance και το αρχείο: Ανταγωνισμοί επιθυμίας και μνήμης στη δημόσια σφαίρα στο: Α. Αυγητίδου (επιμ.) Δημόσια τέχνη, δημόσια σφαίρα, University Studio Press, 2021. Το βιβλίο αναφέρεται στη δημόσια τέχνη και τη διεύρυνση της συσχέτισή της με τη δημόσια σφαίρα, αποτέλεσμα της διεύρυνσης των ίδιων των καλλιτεχνικών μέσων και μεθόδων. Ο όρος […]

Posted at 9:16 pm on December 22, 2021 | Comments Off on Ανάμεσα στην performance και το αρχείο: Ανταγωνισμοί επιθυμίας και μνήμης στη δημόσια σφαίρα | Filed Under: announcements, contemporary art, public art, public space, publication | Continue reading

Walking in Ruins  

Workshop Attendance is free with registration Number of participants: 20 Panos Kouros with Angeliki Avgitidou, Evangelia Basdekis, Mary Zygouri Wednesday 12:30 – 14:00 (workshop language: English) in the 2nd [On-line] International Biennale on Practical Philosophy:   Philosophy in Praxis. The philosophical gesture:   political, ethical, educational, artistic engagements 23-28 November  Program & Gallery of participants   https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/programme_2021/ Book of Abstracts  […]

Posted at 1:07 am on November 23, 2021 | Comments Off on Walking in Ruins   | Filed Under: announcements, contemporary art, education, event, performance, philosophy, public art, public space, ruin aesthetics, workshop | Continue reading

Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 62 other followers