Συζήτηση με την Ρένα Παπασπύρου και την Νίνα Παπακωνσταντίνου

Με αφορμή τις θεματικές των μαθημάτων Εικαστικές Τέχνες 1 και 3 που αφορούν το σχέδιο ως ίχνος, το σχέδιο και τη γραφή στη σχέση τους με τον καθημερινό  χώρο και το χώρο της λογοτεχνίας, θα δούμε τις δύο εκθέσεις έργων της Ρένας Παπασπύρου και της Νίνας Παπακωσταντίνου στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Θα έχουμε τη […]

Posted at 7:12 pm on November 3, 2022 | Comments Off on Συζήτηση με την Ρένα Παπασπύρου και την Νίνα Παπακωνσταντίνου | Filed Under: architecture, art+architecture, contemporary art, courses, education, exhibition, public space | Continue reading

Conversation rather than conservation. Ruin as potentiality

In this artist talk, Panos Kouros will discuss certain directions in his artistic practice which touch on the experiential and political dimension of archaeology. In these works, various in- and ex-situ performative, peripateric and dialogical practices are used to free ruins and archaeological sites from their symbolic and national narratives and reclaim them as public […]

Posted at 8:43 pm on October 2, 2022 | Comments Off on Conversation rather than conservation. Ruin as potentiality | Filed Under: archaeology, art+architecture, contemporary art, education, event, politics of memory, public art, public space | Continue reading

Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Pages

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers