Το “Πολιτικό” στη σύγχρονη τέχνη σε τέσσερις στιγμές: Τέσσερις πολιτικές του χώρου.

[διαλέξεις 14|15]

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου 26500
Τετάρτη 15/10/14 | 7:00 μ.μ. ** ανοικτή στο κοινό.**

Κωστής Σταφυλάκης
Θεωρητικός Τέχνης & εικαστικός, ΜοΚΕ/ΑΣΚΤ.

Το “Πολιτικό” στη σύγχρονη τέχνη σε τέσσερις στιγμές:
Τέσσερις πολιτικές του χώρου.

 

Patras School of Architecture


About this entry