Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ. ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Lecture Series: 4th lecture

Andro Wekua, Pink Wave Hunter, 2010-2011, φωτογραφία από την έκδοση Parts 1-3, Buchhandlung Walther Konig, Κολωνία 2011

Κύκλος ομιλιών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ματιές στην πόλη: μεταξύ αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών προσεγγίσεων

25.11.2014

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ. ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Oι ομιλίες μεταδίδονται ζωντανά στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live


About this entry