Έκθεση: “Φιλοσοφικά Αντικείμενα” [1ος κύκλος]

Την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

σας προσκαλούμε στην Έκθεση: Φιλοσοφικά Αντικείμενα” [1ος κύκλος]

FINAL_FA__FR_L

 

που διοργανώνει το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία του Tμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Tέχνης / Aρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και το Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques, Université de Lumière Lyon2.

Το  project αφορά στην οργάνωση  εκθεσιακού γεγονότος από τους/τις φοιτητές/τριες,  το οποίο θα συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών/έργων τους σχετικά με τη δημιουργία/κατασκευή/εφεύρεση νέων αντικειμένων ή  με την επιλογή ή το μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων αντικειμένων, τα οποία θα ορίζονται/αναδεικνύονται ως  «φιλοσοφικά αντικείμενα». Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό-μυητικό/ερευνητικό σχέδιο, με απώτερο στόχο μία ορισμένη ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό του φιλοσοφικού στοιχείου.  Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο παραπέμπει το εγχείρημα, είναι διττό και αφορά στον προσδιορισμό αφενός της έννοιας του αντικειμένου και αφετέρου της φιλοσοφικής του ποιότητας ή αλλιώς στη δυνατότητα και τους τρόπους ενός αντικείμενου να οριστεί/κατανοηθεί ως φιλοσοφικό αλλά και στη δυνατότητα του φιλοσοφικού να συναρτηθεί με την έννοια και τους τρόπους του αντικειμένου. Στo project  ενσωματώνεται, ως βασική του διάσταση, η καταγραφή της ερευνητικής διαδρομής των φοιτητών/τριών από τη σύλληψη στη διερεύνηση, από τον αναστοχασμό και την ανταλλαγή σχολίων μέσα στην ομάδα στο σχεδιασμό και από την υλοποίηση στην παρουσίαση/έκθεση. Στη διάρκεια αυτή αναδεικνύεται και ερευνάται σε ένα βαθμό η σχέση της φιλοσοφίας με την έννοια της κατασκευής, της παραστατικότητας και της επιτέλεσης (performance) συνδέοντας έτσι το εγχείρημα με μορφές τέχνης και λόγου. Ο στόχος της έκθεσης των «αντικειμένων» δεν προεξοφλεί, ούτε η τελική έκθεση των αντικειμένων δεν επικυρώνει μια καταφατική τοποθέτηση έναντι των αφετηριακών ερευνητικών ερωτημάτων.

Η ομάδα εργασίας του Τμήματός μας συμμετείχε στο project διερευνώντας τα ερωτήματα περί φιλοσοφικού αντικειμένου σε χωρικές αναπαραστάσεις, κατασκευές και δράσεις που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των εργασιών.

 

Συμμετείχαν οι φοιτήτριες του Τμήματός μας:

Μαιρυλίνα Βαμβακούρη

Αγάπη Κυριακίδου

Νίκη Κούρτη

Σοφία Παναγιωτοπούλου

Εμμέλεια Χατζηαποστόλου

 

 

 


About this entry