Διάλεξη: Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου

Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου

Για τον Bruce

Super 8 | Slides | Τετράδια

presentationWeb2

 

Διαλέξεις Εργαστηρίου Τέχνης / Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 4:00 στο Σ5

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών


About this entry