3ος Κύκλος “Φιλοσοφικών Αντικειμένων” 2017

Project: Έκθεση: «Φιλοσοφικά Αντικείμενα»

Έκθεση
20 & 21 Μαΐου 2017
12:00 – 18:00
Εργαστήριο
21 Μαΐου 2017

“Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία”

Tμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εισήγηση-Οργάνωση-Επιστημονική Ευθύνη: Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου

Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: “Εργαστήριο Τέχνης / Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα”   [https://artpublicresearch.wordpress.com/]

Τμήμα Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστήμιο Πάτρας. Υπεύθυνος: Καθηγητής Πάνος Κούρος.

Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθηγητής Alain Kerlan

“Laboratoire de Recherche Education Cultures et Politiques” / Universite de Lumiere Lyon2.

Συνοπτική περιγραφή:

Το project αφορά στην οργάνωση εκθεσιακού γεγονότος από τους/τις φοιτητές/τριες, το οποίο θα συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών / έργων τους σχετικά με τη δημιουργία / κατασκευή / εφεύρεση νέων αντικειμένων ή  με την επιλογή ή το μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων αντικειμένων, τα οποία θα ορίζονται/αναδεικνύονται/διερευνώνται ως «φιλοσοφικά αντικείμενα». Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό-μυητικό / ερευνητικό σχέδιο, με απώτερο στόχο μία ορισμένη ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό του φιλοσοφικού στοιχείου. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο παραπέμπει το εγχείρημα, είναι διττό και αφορά στον προσδιορισμό αφενός της έννοιας του αντικειμένου και αφετέρου της φιλοσοφικής του ποιότητας ή αλλιώς στη δυνατότητα και τους τρόπους ενός αντικείμενου να οριστεί / κατανοηθεί ως φιλοσοφικό αλλά και στη δυνατότητα του φιλοσοφικού να συναρτηθεί με την έννοια και τους τρόπους του αντικειμένου. Στo project ενσωματώνεται, ως βασική του διάσταση, η καταγραφή της ερευνητικής διαδρομής των φοιτητών/τριών από τη σύλληψη στη διερεύνηση, από τον αναστοχασμό και την ανταλλαγή σχολίων μέσα στην ομάδα στο σχεδιασμό και από την υλοποίηση στην παρουσίαση / έκθεση. Στη διάρκεια αυτή αναδεικνύεται και ερευνάται σε ένα βαθμό η σχέση της φιλοσοφίας με την έννοια της κατασκευής, της παραστατικότητας και της επιτέλεσης (performance) συνδέοντας έτσι το εγχείρημα με μορφές τέχνης και λόγου. Ο στόχος της έκθεσης των «αντικειμένων» δεν προεξοφλεί, ούτε η τελική έκθεση των αντικειμένων δεν επικυρώνει μια καταφατική τοποθέτηση έναντι των αφετηριακών ερευνητικών ερωτημάτων.


About this entry