απορρώξ

ένα ζωντανό αρχείο για δράσεις, πρότζεκτ, κριτικές εργασίες

H έκδοση απορρώξ παράγεται ως διαδικτυακό αρχείο που εκτυπώνεται στους οικιακούς εκτυπωτές των αναγνωστών. Μεταφέρει στο σχεδιασμό της μια ιδέα ζωντανής αρχειοθέτησης. Κάθε φύλλο είναι ένα θεωρητικό αντικείμενο ή πρότζεκτ, που με διαφορετικές ταξινομήσεις, αρχειοθετείται σε διαφορετικά ντοσιέ με διαφορετικές κάθε φορά προθέσεις επιμέλειας, μελέτης, ανάγνωσης. Η ιδέα βασίζεται στη συχνή, οικονομική και γρήγορη παραγωγή, σε τοπικές διαμορφώσεις της εκτυπωμένης ύλης.

Η έναρξη της έκδοσης συνέπεσε με την αρχή της παγκόσμιας πανδημίας και τις πρωτόγνωρες συνέπειές της στη λειτουργία του δημόσιου χώρου και στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Μας απασχόλησε ο σχεδιασμός του εντύπου σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης, περιορισμού των πόρων, κυριαρχίας της διαδικτυακής λογικής στην ανάγνωση και στη χρήση του περιεχομένου. Παράγοντας μια σκέψη για το απορρώξ ως ζωντανό αρχείο, προτείνουμε ταυτόχρονα ένα μοντέλο εντύπου που ενισχύει τις ποιότητες που βασίζονται στον αργό χρόνο της υλικότητας του χαρτιού και της ανάγνωσης, στην πληθυντική αρχειοθέτηση, στις τοπικές πρωτοβουλίες εκτύπωσης και στον γενικό σχεδιασμό.

Εργαστήριο έρευνας τέχνης στη δημόσια σφαίρα.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιμέλεια: Πάνος Κούρος και Γιάννης Παπαδόπουλος

Τα φύλλα της έκδοσης είναι διαθέσιμα στο     

http://aporrox.pbworks.com

. . .

aporrox

a living archive for actions, projects, critical works

aporrox is a publication, produced as a wiki archive and printed in home printers of the readers. It is designed with a concept of living archiving. Every issue is a theoretical object or project, which can be classified in different ways, and archived in different dossiers with different intentions of curating, studying, reading. The idea is based on frequent, economical and fast publishing, on topical configurations of printed matter. The beginning of the publication coincided with the outbreak of the global pandemic and its unprecedented consequences in the functioning of public space and the practice of education. Our concern was the design of the publication in the present context of social isolation, scarcity of resources, domination of the internet logic in reading and using of content. Advancing a position for aporrox as a living archive, we are at the same time proposing a model of publication which strengthens the qualities of slow time of the paper medium and the act of reading, of plural archiving, of local initiatives for production and printing, and of generic design.

Laboratory for Research in Art and the Public Sphere

Department of Αrchitecture, University of Patras

Εdited by Panos Kouros and Yiannis Papadopoulos

Issues available at

http://aporrox.pbworks.com


About this entry