2020-21. ARC_E712. ΜΕ Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2: Π Ο Λ Η (,) Π Ε Ζ Η

ARC_E712. ΜΕ Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2:

Π O Λ Η  ( , )  Π Ε Ζ Η

2020-21

Καθηγητής Πάνος Κούρος

Δευτέρα 5 – 7

Migrants walk toward Greece along the Turkey-Greece border near Pazarkule, in Edirne district, on March 1, 2020

(The Atlantic)

Π O Λ Η  ( , )  Π Ε Ζ Η

Δράσεις περπατήματος στην πόλη. Το μάθημα διερευνά δυνατότητες παρέμβασης στο δημόσιο χώρο με περιπατητικές πρακτικές τέχνης, ενσωματώνοντας καθημερινές ρουτίνες όπως η ανάγνωση, ο διάλογος, η συνοδοιπορία και μεθοδολογίες, όπως η τεκμηρίωση, οι διαδικτυακές ανταλλαγές, κ.α. Ένα είδος προφορικού λόγου στο χώρο (De Certeau), το περπάτημα εννοείται ως κριτικό μέσο μετασχηματισμού της πόλης, δοκιμάζοντας νέους τρόπους συσχέτισης με τον εαυτό και τους άλλους. Συνέχεια ριζοσπαστικών πρακτικών του 20ου αιώνα, οι δράσεις περπατήματος περιγράφουν σήμερα μια επιτελεστική δυνατότητα της τέχνης, παρεμβαίνοντας στη συνθήκη μετακίνησης ανθρώπων και πληθυσμών, αποκλεισμού και επιτήρησης του δημόσιου χώρου. Το μάθημα διεξάγεται ως εργαστηριακό σεμινάριο, έχει ερευνητικό-πειραματικό χαρακτήρα και η ενεργή συμμετοχή είναι απαραίτητη. Βασίζεται στη συζήτηση των σε εξέλιξη πρότζεκτ και ενός επιλεγμένου σώματος σύγχρονων και ιστορικών έργων που αναδεικνύει τις υπό διερέυνηση θεματικές.

To μάθημα διεξάγεται στο zoom.

https://upatras-gr.zoom.us/j/6321199298?pwd=UURRSW1wZVMzQVVZMXpRZFhibFNLUT09

P O L I ( , ) P E Z I

Walking actions in the city. The course investigates interventions in public space through walking practices, involving everyday routines, such as reading, conversing, walking together, or methodologies such as archiving, networking, etc. A form of speech act in space (De Certeau), walking is considered, in the context of the course, as a critical medium of urban transformation, investigating new ways of relating to oneself and others. A continuation of 20th century’s radical art and architecture practices, walking actions describe today a performative potential in architecture, intervening in the condition of displacement of persons and populations, social exclusion and surveillance of public space. The course is a project-based seminar course, experimental in its field work, and active participation is required. It is based on discussion of ongoing projects and a selected corpus of contemporary and historical works which bring up the issues under investigation.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α

Why Is Landscape Beautiful? The Science of Strollology. Lucius Burckhardt. Birkhäuser, 2015.

Flaneuse: The (Feminine) Art of Walking in Cities. Lauren Elkin, Chatto and Windus, 2016.

The Art of Walking. A field guide. (David Evans, ed.). London, Black Dog Publishing, 2012.

Walking and Mapping. Artists as Cartographers. Karin O’ Rourke, MIT Press, 2013.

Wanderlust: A History of Walking. Rebecca Solnit.  (2000)

Walkscapes. Walking as an aesthetic practice. Francesco Careri. Barcelona; Gustavo Gili, 2007.

Rhythmanalysis. Ηenri Lefebvre. London: Continuum, 2004.

The Flaneur – a collection of essays, edited by Keith Tester, London Routledge, 1994.

Art and Architecture. A Place Between. Jane Rendell. Ι.Β. Tauris: London, New York, 2006. Chapter 3: Walking.

The Arcades Project. Walter Benjamin. Harvard University Press, 1999

Επινοώντας την καθημερινή πρακτική, Η πολύτροπη Τέχνη του Πράττειν. De Certeau. M. Σμίλη, Αθήνα 2010. (Κεφ. 7: Περπατώντας)

Robert Smithson: The Collected Writings. Univ. of California Press, 1996. (“Α Τour of the Monuments of Passaic”.)

– “Η Θεωρία της Περιπλάνησης”. Γκύ Ντεμπόρ. (στο: Ανθολογία Κειμένων. Καταστασιακή Διεθνής. Αθήνα: Ύψιλον, 1999, σ. 84-91.)

– “Δύο Περιγραφές Περιπλάνησης”. Γκύ Ντεμπόρ. (στο: Το Αισθητικό και το Πολιτικό. Ανθολογία κειμένων, από την Cobra στην Καταστασιακή Διεθνή. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1996, σ. 61-65)

Aστικό Κενό, Δράσεις 1998-2006. Αθήνα: Futura, 2008.

Σάρλ Μπωντλαίρ, ένας λυρικός στην ακμή του καπιταλισμού. Walter Benjamin. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1994 (Κεφ. II: Ο πλάνης, σ. 43-79)

The Situationist City. Sadler, Simon. MIT Press, 1998.

– “The ‘Void’ as a Productive Concept for Urban Public Space”. Borret, Kristiaan. In The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis. Rotterdam: 010 Publishers, 1999.

Πράξεις Συνεκφώνησης. Πάνος Κούρος. Αθήνα: Futura, 2008.

Αrchive Public: Επιτελέσεις αρχείων στη δημόσια τέχνη. Τοπικές παρεμβάσεις. Πάνος Κούρος & Ελπίδα Καραμπά. Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Εκδόσεις Κύβος, 2012.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής:

  1. Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα – Πρόοδος εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  2. Εργασίες: Πρότζεκτ και Χρονολόγιο

Κριτήρια αξιολόγησης θεμάτων:

α. Εικαστική έρευνα και ανάπτυξη ιδέας

β. Ανάπτυξη και επεξεργασία εικαστικών μέσων

—-

– Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

– Καθυστέρηση στην προσέλευση μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο σημαίνει

απουσία στο εργαστήριο.

– Θέματα που δεν έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί δεν

γίνονται δεκτά.

πεζοπορίες | πεζογραφίες σε 4 στοές που σχηματίζουν κύκλο. 7ο Διεθνές Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC), 2019. ΠΟΛΗ (,) ΠΕΖΗ, εαρινό εξάμηνο 2019. (Φωτ.: Γιάννης Παπαδόπουλος)
Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers


%d bloggers like this: