2021-22 Ειδικό Εργαστήριο: Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο

ARC-ΕΣ109. Ειδικό Εργαστήριο: Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο
Καθηγητής Πάνος Κούρος

Η σύγκλιση τέχνης και αρχιτεκτονικής βασίζεται τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα κοινό ενδιαφέρον για τις «κοινωνικές χρήσεις της μορφής» στους χώρους συνύπαρξης και σύγκρουσης της σύγχρονης πόλης. H δημόσια τέχνη, ένα πεδίο που αλλάζει συνεχώς και ενσωματώνει σήμερα νέες αισθητικές και πολιτικές στρατηγικές, είναι η πιο σαφής έκφραση αυτής της σύγκλισης. Ο δημόσιος χώρος εννοείται σήμερα όχι ως σταθερός χώρος υποδοχής αντικειμένων και δράσεων, αλλά ως δημοκρατικό πεδίο όπου συνυπάρχουν και ανταγωνίζονται διαφορετικές θέσεις και προθέσεις. Διερευνούμε στην πράξη τι σημαίνει να παράγουμε έργο στο δημόσιο χώρο, επερωτώντας τόσο την έννοια του δημόσιου όσο και του χώρου, παίρνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ριζικές οικονομικές και μιντιακές μετατοπίσεις που επιδρούν στις αντιλήψεις μας για τον έλεγχο, την πρόσβαση, την κοινωνική διάδραση στους χώρους ζωής της πόλης. Τι μπορεί να κάνει η τέχνη στους δημόσιους χώρους κατανάλωσης και ελέγχου; Ποιες είναι οι συνέπειες του να «ζούμε μαζί»; Σε ποιον ανήκει η πόλη;

Οι σπουδαστές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις δεξιότητές τους, προτείνουν και εξελίσσουν πρότζεκτ που ανταποκρίνονται στις συνθήκες ενός συγκεκριμένου τόπου, αξιοποιώντας μέσα από έρευνα τις φυσικές, ιστορικές, κοινωνικές σημασίες του. Οι παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εφήμερες εγκαταστάσεις, περφόρμανς, διαδικτυακές πλατφόρμες, συμμετοχικά πρότζεκτ, οργάνωση υπηρεσιών, ξεναγήσεις, εκδόσεις, κ.α. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς τα υπό εξέλιξη έργα ενεργοποιούν το δημόσιο διάλογο, μετατοπίζουν δεδομένες αντιλήψεις και γίνονται καταλύτες αλλαγών.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο μάθημα είναι η ταυτόχρονη παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής Εικαστικές/ Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 1: Τι Είναι Δημόσια Τεχνη;

ARC-ΕΣ109. Laboratory for Public Art
Professor Panos Kouros

During the last decades, the convergence of art and architecture is based on a common concern for the social use of form in urban spaces of co-existence and conflict. Public art, a continuously changing field, which today employs new aesthetic and political strategies, is the most concrete expression of this convergence. Public space is today conceived not as an open space for objects and actions, but as a democratic space where different positions and tactics compete. We will investigate what it means to produce work in public space, by problematizing both notions of public and space, taking into consideration fundamental economic and media displacements which affect our ideas of control, access, social interaction in the spaces of the city. What art can do in public spaces of consumption and control? What are the consequences of “living together”? To whom the city belongs?

Students, propose and develop projects which correspond to the conditions of specific places, after research of the physical, historical and social context. Interventions may include ephemeral installations and performance, internet platforms, participatory projects, services and fake institutions, tours, publications, etc.

Βιβλιογραφία

Bishop, Claire (ed.). Participation, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006

Bishop, Claire. Antagonism and Relational Aesthetics. October 110, Fall 2004, σ. 51–79.

Bourriaud, Nicolas. Σχεσιακή Αισθητική. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 2014.

Bradley Will and Charles Esche, Art and Social Change. A Critical Reader. Tate Publishing, 2007.

Deutsche, Rosalyn. Evictions: Art and Spatial Politics. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.

Enwezor, Ongwui, ed., Documenta 11 Platform2: Experiments in Truth. Kassel: Documenta 2002.

Finkelpearl,Tom. Dialogues in Public Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

Franzen B., K. König, C. Plath. Sculpture projects Muenster 07, Editors:, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2007.

Habermas, Jürgen, Αλλαγή δομής της δημοσιότητας, Αθήνα: Νήσος, 2007

Habermas, Jurgen.The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

Kester, Grant. One and the Many, Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Duke University Press, 2011.

Kwon, Miwon. One Place After Another. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003

Lacy, Suzanne (ed). Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Bay Press, 1995
Latour, Bruno, Peter Weibel (ed.). Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005

Matzner, Florian ed. Public Art, A Reader. Ostfildern: Hatje Cantz, 2004.

Mitchell, W.J.T. (ed). Art and the Public Sphere, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Mouffe, Chantal. For an Antagonistic Public Sphere, in: Democracy Unrealized, Documenta 11, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2002.

Raunig, Gerald. Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007

Thompson, Nato. Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011. The MIT Press, 2012.

Warner, Michael. Publics and Counterpublics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002

Κούρος, Πάνος. Πράξεις Συνεκφώνησης. Αθήνα: Futura, 2008.

Μουζίλ, Ρόμπερτ. Κατάλοιπα ζωντανού συγγραφέα. Αλεξάνδρεια, 1994

Young, James E. “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”. Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2 (Winter, 1992), σ. 267-296.

Κούρος, Πάνος & Ελπίδα Καραμπά, ΑrchivePublic: Επιτελέσεις αρχείων στη δημόσια τέχνη. Τοπικές παρεμβάσεις, Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Εκδόσεις Κύβος, 2012.

Κούρος, Πάνος. “Μνημονικές διαδράσεις ως πρακτικές σύγχρονης τέχνης στην πόλη”. Αρχιτέκτονες, τ. 45, Μάιος-Ιουν. 2004.

Σταυρακάκης Γ., Κ. Σταφυλάκης (επ.). Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη. Εκκρεμές: Αθήνα, 2008.

Αξιολόγηση

– Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

– Καθυστέρηση στην προσέλευση μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο σημαίνει

απουσία στο εργαστήριο.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής:

  1. Συμμετοχή στο εργαστήριο – συνέπεια παραδόσεων
  2. Πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  3. Θέματα και Βιβλίο Εργασιών

Κριτήρια αξιολόγησης θεμάτων:

α. Έρευνα και ανάπτυξη ιδέας (concept)

β. Οπτική έκφραση
Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers


%d bloggers like this: