2015-16. No Memory. Public Art Works

Χωρίς μνήμη.

Εργασίες δημόσιας τέχνης

Η εμπειρία του δημόσιου χώρου της πόλης καθορίζεται από τη συνύπαρξη και σύγκρουση διαφορετικών μορφών ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η ίδια η μνήμη της πόλης και οι τρόποι που συσχετιζόμαστε μαζί της δεν είναι σταθερές ή ουδέτερες διαδικασίες, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών, ιστορικών και κοινωνικών-πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων. Περπατώντας, διαβάζουμε εύκολα την ιστορική πόλη, που προσφέρεται στο βλέμμα ως παγωμένο σκηνικό, χωρίς να ενεργοποιεί τη ζωντανή μνήμη. Την ίδια στιγμή, στις οικείες μας διαδρομές, «τίποτα δεν είναι πιο αόρατο από ένα μνημείο». Ανάμεσα στον θαυμασμό και την αδιαφορία για το σχεδιασμένο μνημείο, η πόλη στις καθημερινές εκλάμψεις ασήμαντων ευρημάτων της παραμένει βουβή.

Οι εργασίες δημόσιας τέχνης που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες θα βασιστούν σε ανάγνωση και έρευνα τόπων και συμβάντων στην Πάτρα, φέρνοντας στο προσκήνιο άγνωστες, ανεπίσημες ή μη δημοφιλείς πτυχές της ιστορίας. Οι υπό κατασκευή παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενεργών τόπων μνήμης που λειτουργούν ως χώροι συζήτησης και αντιπαράθεσης. Θα συζητηθούν οι κατασκευές μνήμης της σύγχρονης δημόσιας τέχνης, οι αλληλεπιδράσεις αρχιτεκτονικής και μνήμης, η αισθητική του ερειπίου, η κοινωνική και πολιτική λειτουργία του μνημείου, αλλά και έννοιες όπως το αντι-μνημείο, ο εκδημοκρατισμός της μνήμης, κ.α. Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, κριτική συζήτηση των εργασιών καθώς και με συναντήσεις στην πόλη. Η ενεργή συμμετοχή είναι απαραίτητη.

 

http://www.youtube.com/visualartlab

 

Βιβλιογραφία

Monument – Harburg Monument – Tilted ArcSite Specificity (glossary) στο: Sculpture projects Muenster 07, Editors: B. Franzen, K. König, C. Plath, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2007.

– “Μνημεία”. Ρόμπερτ Μουζίλ.

– “Μνημονικές διαδράσεις ως πρακτικές σύγχρονης τέχνης στην πόλη”. Πάνος Κούρος. Αρχιτέκτονες,

τ. 45, Μάιος-Ιουν. 2004.

– “Constructing memorials”. Susana Torre, στο: Enwezor, Ongwui, ed., Documenta 11 Platform 2: Experiments in Truth, Kassel: Documenta 2002.

– “Collective Memory”. J. K. Olick. International Encyclopedia of the Social Sciences. (Ed. W.A. Darity, Jr.) 2nd Ed., 2008.

– “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”. James E. Young

– “One Place after Another: Notes on Site Specificity”. Miwon Kwon. October, MIT Press. Vol. 80 (Spring, 1997), pp. 85-110.

–  “Δημιουργώντας τη Δημοκρατία: Ένας διάλογος με τον Krzysztof Wodiczko”. Patricia C. Phillips, στο: Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη (επ. Γ. Σταυρακάκης, Κ. Σταφυλάκης), Εκκρεμές: Αθήνα, 2008.

– “The Art of Commemoration & the Politics of Memory”. Frank van Vree. Open 7,  2004.

 

Αξιολόγηση

– Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική. (βλ. κανονισμό σπουδών Τμήματος για τα εργαστηριακά μαθήματα)

– Καθυστέρηση στην προσέλευση μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο σημαίνει

απουσία στο εργαστήριο.

– Θέματα που δεν έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί στο εργαστήριο δεν

γίνονται δεκτά.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής:

  1. Συμμετοχή στο εργαστήριο – συνέπεια παραδόσεων
  2. Πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  3. Θέματα

α. Οπτική έκφραση και επικοινωνία

β. Έρευνα και ανάπτυξη ιδέας (concept)

γ. Εκτέλεση

 Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers


%d bloggers like this: