2015-16. What is the Sound of …?

Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία 2

 

Διδακτική ομάδα: Πάνος Κούρος, Βαγγέλης Βλάχος, Κωστής Σταφυλάκης

4ο Εξάμηνο 2015-16

 

Εισαγωγή σε μέσα, μεθόδους και έννοιες της τέχνης, μέσα από πρακτική άσκηση και συζήτηση. Το μάθημα επεκτείνει τις θεματικές του προηγούμενου εξαμήνου, εστιάζοντας στο αρχιτεκτονικό και κοινωνικό πλαίσιο της τεχνικής εικόνας. Οι εργασίες διερευνούν τις διαφορετικές κατασκευές ακίνητης και κινούμενης εικόνας, καθώς και την επικοινωνιακή της διάσταση, καθώς ενσωματώνεται σε χωρικές πρακτικές τέχνης, όπως η εγκατάσταση, η επιτέλεση, η δράση, η δημοσίευση. Ενδιαφέρουν οι νέες σημασίες που παράγονται όταν οι οπτικές αφηγήσεις αναπτύσσονται στην ιδιαιτερότητα του τόπου (site-specific), στη δημόσια σφαίρα, στο διαδίκτυο. Διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών, επισκέψεις και βιβλιογραφική έρευνα συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.

 

http://www.artpublicresearch.wordpress.com

http://www.youtube.com/visualartlab

 

Θεματικές ενότητες

Ανάμεσα στη στατική και την κινούμενη εικόνα. Σειραϊκή εικόνα, φίλμ, βίντεο, υβριδικές μορφές.

Κάδρο, πλάνο, cut. Χρονικό και χωρικό μοντάζ.

Το μοντάζ και η κατασκευή της πόλης.

Αφηγηματική τοπογραφία του τυχαίου.

Το μεγάλης διάρκειας πλάνο.

Ήχος και voice-over

Βίντεο-ημερολόγιο.

Προβολές της εικόνας.

Μετασχηματισμοί της εικόνας.

H εγκατάσταση στο χώρο με χρήση τεχνικών εικόνων.

Η δράση στο χώρο και η καταγραφή της.

Η δημοσίευση και διαμοίραση της εικόνας.

Διαλογικές εικόνες

 

Βιβλιογραφία

The Cinematic (Documents of Contemporary Art), D. Campany (ed.), Whitechapel Art Gallery, 2007.

Art and the Moving Image: A Critical Reader. T.Leighton -C. Esche, Tate Publishing in association with Afterall, 2007.

Stillness and Time: Photography and the Moving Image. D. Green – J. Lowry (ed.), Photoworks, 2005.

Κινηματογράφος Ι : Η εικόνα-κίνηση. Deleuze, Gilles. Αθήνα : Νήσος, 2009.

Κινηματογράφος ΙΙ: Η χρονοεικόνα. Deleuze, Gilles. Αθήνα : Νήσος, 2009.

Η μορφή του φιλμ. Αϊζενστάιν, Σεργκέι Μιχαήλοβιτς. μτφ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Κ. Σφήκας, Αθήνα: Αιγόκερως, 2003.

The Elements of Cinema, Towards a Theory of Cinesthetic Impact. Sharff, Stefan. New York: Columbia, 1982.

Ρητορική της Εικόνας, Η Τρίτη Έννοια. Roland Barthes. [στο: Roland Barthes. Εικόνα – Μουσική – Κείμενο. Αθήνα:Πλέθρον, 2001.]

Silence: Lectures and Writings. John Cage. Wesleyan University Press, 1961

Επινοώντας την καθημερινή πρακτική, Η πολύτροπη Τέχνη του Πράττειν. De Certeau, M., Σμίλη, Αθήνα 2010.

Gender, Space, Architecture: an Interdisciplinary Introduction. Jane Rendell, Barbara Penner and Iain Borden (eds.). London: Routledge, 1999.

Θεωρία της Επιτέλεσης Schechner, Richard,. Τελέθριον, 2011

Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση. Άντζελα Δημητρακάκη. Αθήνα: Εστία, 2013.

Αrchive Public: Επιτελέσεις αρχείων στη δημόσια τέχνη. Τοπικές παρεμβάσεις. Πάνος Κούρος και Ελπίδα Καραμπά.  Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Εκδόσεις Κύβος, 2012

Art and Architecture: a Place Between. Paperback. Jane Rendell, 2006.

Η Τέχνη από το 1900. Foster, H., R. Krauss, Y.A. Bois, B. Buchloh. Παρατηρητής, 2007.

 

Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Αθήνα

 

Βιβλίο Εργασιών

Το βιβλίο εργασιών περιέχει διατυπώσεις αρχιτεκτονικής και εικαστικής σκέψης που γίνονται μέσα και έξω από το μάθημα. Γίνεται με κείμενο, σχέδιο (σε όλες του τις μορφές: γρήγορο, προσεκτικό, ερευνητικό, λεπτομερές), φωτογραφία, διαγράμματα, κολλάζ ή με μικτές τεχνικές. Ο γραπτός λόγος συμπληρώνει ή λειτουργεί παράλληλα με την εικόνα. Το βιβλίο περιλαμβάνει: α) επιτόπου παρατηρήσεις στην πόλη που αφορούν τις μορφές και το κοινωνικό και αισθητικό πλαίσιο τους, β) καταγραφή της διαδικασίας της σκέψης κατά την επεξεργασία των εργασιών του εξαμήνου, γ) δημιουργικές αναλύσεις εικαστικών έργων που αναφέρονται στις διαλέξεις και ερευνώνται περαιτέρω στη βιβλιογραφία. Το βιβλίο εργασιών χρησιμοποιείται σε κάθε μάθημα και είναι ένα προσωπικό αρχείο προς χρήση, μια «δεξαμενή» ιδεών και δυνατοτήτων στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε. Στο τέλος του εξαμήνου δείχνει την εξέλιξη της εικαστικής σας σκέψης.

 

Αξιολόγηση

– Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

– Καθυστέρηση στην προσέλευση μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο σημαίνει

απουσία στο εργαστήριο.

– Θέματα που δεν έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί στο εργαστήριο δεν

γίνονται δεκτά.

– Καθυστέρηση στην ημερομηνία παράδοσης των εργασιών έχει

επιπτώσεις στη βαθμολογία.

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής:

  1. Συμμετοχή στο εργαστήριο – συνέπεια παραδόσεων
  2. Πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  3. Θέματα και Βιβλίο Εργασιών

α. Οπτική έκφραση και επικοινωνία

β. Έρευνα και ανάπτυξη ιδέας (concept)

γ. ΕκτέλεσηLeave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers


%d bloggers like this: