2017-18. I n f r a / E x t r a – O r d i n a r y

ARC_175 Εικαστικές Τέχνες

3ο Εξάμηνο 2017-18

Διδακτική ομάδα: Βαγγέλης Βλάχος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κωστής Σταφυλάκης, Πάνος Κούρος

 

Εισαγωγή στην καλλιτεχνική πρακτική και στην κριτική οπτική σκέψη. Το μάθημα συσχετίζει την σύγχρονη τέχνη και την αρχιτεκτονική μέσα από εργασίες πεδίου στο δημόσιο χώρο της πόλης. Οι φοιτητές διερευνούν διαδικασίες τέχνης με χρήση μέσων όπως η τεχνική εικόνα, ο ήχος και η περφόρμανς για να αναδείξουν ανενεργές σημασίες του τόπου ή να παράγουν νέες αφηγήσεις. Το μάθημα αναπτύσσει δεξιότητες και γνώση γύρω από τη χρήση των εικαστικών μέσων για την κριτική αναπαραγωγή του χώρου, εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις συνάφειες της μορφής με την έννοια (concept) και το πλαίσιο (context), ενώ παράλληλα θίγει ζητήματα της σύγχρονης τέχνης που συνδέονται με την ανθρωπολογία του καθημερινού, το ντοκουμέντο και την ιστορία, τη συμμετοχή και τη διαλογική αισθητική. Θεωρητικές διαλέξεις, συζητήσεις, επισκέψεις και παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.

 

artpublicresearch.wordpress.com

www.youtube.com/visualartlab

 

 

 

Βιβλιογραφία

The Everyday. Stephen Johnstone (Ed.). Whitechapel: Documents of Contemporary Art, 2008.

Chance. Margaret Iversen (Ed.). Whitechapel: Documents of Contemporary Art, 2010.

Art and Photography. D. Campany (ed.), Phaidon, 2012.

Photography After Conceptual Art. D. Costello- M. Iversen (ed.). West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.

New Art in the 60s and 70s Redefining Reality. Rorimer, Αnne. London: Thames&Hudson, 2001.

Documentary now!: contemporary strategies in photography, film and the visual arts. Gierstberg F and others (ed.), NAi Publishers 2006.

Documentary. Julian Stallabrass (Ed.) 2013.

Προς μια φιλοσοφία της φωτογραφίας. Flusser, Vilém. University Studio Press, 1998.

Ο φωτεινός θάλαμος. Μπάρτ, Ρολάν. Αθήνα: Ράππα, 1984.

Περί φωτογραφίας. Sontag, Susan. Αθήνα: Φωτογράφος, 1993.

Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή. Friedrich Kittler. Αθήνα: Νήσος, 2005.

The Politics of Pictures: The Creation of the Public in the Age of the Popular Media. John Hartley.1993.

The Threshold of the Visible World. Kaja Silverman, Routledge,1996.

Η Εικόνα και το Βλέμμα. Berger, John. Οδυσσέας, 1980.

Επινοώντας την καθημερινή πρακτική, Η πολύτροπη Τέχνη του Πράττειν. De Certeau, M., Σμίλη, Αθήνα 2010.

To υποσύνηθες. Πέρεκ, Ζορζ, Αθήνα: Χατζηνικολή. 1991.

Χορείες Χώρων. Πέρεκ, Ζορζ. Αθήνα: Ύψιλον, 2002.

Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση. Άντζελα Δημητρακάκη. Αθήνα: Εστία, 2013.

Art and Architecture: a Place Between. Paperback. Jane Rendell, 2006.

Σύγχρονη Τέχνη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Julian Stallabrass. Ελληνικά Γράμματα, 2007.

Η Τέχνη από το 1900. Foster, H., R. Krauss, Y.A. Bois, B. Buchloh. Παρατηρητής, 2007.

 

Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Αθήνα

Βιβλίο Εργασιών

Το βιβλίο εργασιών περιέχει διατυπώσεις αρχιτεκτονικής και εικαστικής σκέψης που γίνονται μέσα και έξω από το μάθημα. Γίνεται με κείμενο, σχέδιο (σε όλες του τις μορφές: γρήγορο, προσεκτικό, ερευνητικό, λεπτομερές), φωτογραφία, διαγράμματα, κολλάζ ή με μικτές τεχνικές. Ο γραπτός λόγος συμπληρώνει ή λειτουργεί παράλληλα με την εικόνα. Το βιβλίο περιλαμβάνει: α) επιτόπου παρατηρήσεις στην πόλη που αφορούν τις μορφές και το κοινωνικό και αισθητικό πλαίσιο τους, β) καταγραφή της διαδικασίας της σκέψης κατά την επεξεργασία των εργασιών του εξαμήνου, γ) δημιουργικές αναλύσεις εικαστικών έργων που αναφέρονται στις διαλέξεις και ερευνώνται περαιτέρω στη βιβλιογραφία. Το βιβλίο εργασιών χρησιμοποιείται σε κάθε μάθημα και είναι ένα προσωπικό αρχείο προς χρήση, μια «δεξαμενή» ιδεών και δυνατοτήτων στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε. Στο τέλος του εξαμήνου δείχνει την εξέλιξη της εικαστικής σας σκέψης.

Αξιολόγηση

– Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

– Καθυστέρηση στην προσέλευση μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο σημαίνει

απουσία στο εργαστήριο.

– Θέματα που δεν έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί στο εργαστήριο δεν

γίνονται δεκτά.

– Καθυστέρηση στην ημερομηνία παράδοσης των εργασιών έχει

επιπτώσεις στη βαθμολογία.

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής:

  1. Συμμετοχή στο εργαστήριο – συνέπεια παραδόσεων
  2. Πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  3. Θέματα και Βιβλίο Εργασιών

α. Οπτική έκφραση και επικοινωνία

β. Έρευνα και ανάπτυξη ιδέας (concept)

γ. Εκτέλεση

 
Art/Architecture in the Public Sphere at the Department of Architecture, University of Patras.

Teaching and research takes into consideration:

- the archival turn in contemporary art: towards the document, the archive and knowledge production
- the social turn: art practice in social spaces
- extra-disciplinary investigations in art and architecture
- dialogical, collective and relational practices
- the field of intervention actions in the public spheres
- the operation of education inside the art project
- the urban context of Patras through topical works and transtopical networks

Η διδασκαλία και έρευνα της τέχνης στην αρχιτεκτονική παίρνει υπόψη τα εξής:

- την αρχειακή στροφή της σύγχρονης τέχνης: προς το ντοκουμέντο, το αρχείο και την παραγωγή γνώσης.
- την κοινωνική στροφή: πρακτικές τέχνης σε κοινωνικούς χώρους.
- εξω-τομεακές (extra-disciplinary) διερευνήσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική.
- διαλογικές, συλλογικές και σχεσιακές πρακτικές.
- το πεδίο παρεμβατικών δράσεων στις δημόσιες σφαίρες.
- την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης μέσα στο πρότζεκτ τέχνης.
- το αστικό περιβάλλον της Πάτρας μέσα από τοπικές εργασίες και διατοπικά δίκτυα.

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 63 other followers


%d bloggers like this: